Villa vid Norrtäljeviken

För en byggare vi arbetat med har vi ritat denna villapärla. Läget är en vacker ekbacke i Norrtäljetrakten och byggnaden består av en mycket enkel, vitputsad volym som rymmer en del överraskningar på insidan. Efter en vandring mellan tallarna gör man entré i en suterrängvåning och leds uppför en rak trappa till nästa våning. Denna utgörs av ett enda stort rum, öppet från fasad till fasad. Via ytterligare en trappa når man övre plan med sovrum, badrum och en walk in closet med takljus och en invändig balkong där man ser ner till våningen under.

Byggnaden består av en mycket enkel, vitputsad volym som rymmer en del överraskningar på insidan.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad av enfamiljshus (Bygglov)
Plats Norrtälje
Uppdragsgivare Privat
År 2018
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Elle-Kari Mannerfelt, Isak Boardman