Villa utsikten, Älgö

Från vattnet ser man det som tre horisontella band; sockeln i natursten, fönsterpartierna i glas och därovan det utskjutande, mörka taket. Huset ligger på toppen av ett berg och höga panoramafönster i hela husets bredd ger en vidunderlig utsikt över en södervänd dalgång och ut över havet. Öppnar man skjutdörrarna kommer man ut på en generös terrass som sträcker sig runt om hela byggnaden. Den enda sida som är sluten är entréfasaden. Golven är i slipad betong, såväl ute som inne.

Vi har ritat bygglovshandling men inte varit med i detaljprojektering.

Höga panoramafönster i hela husets bredd ger en vidunderlig utsikt över en södervänd dalgång och ut över havet.

FAKTARUTA
Uppdrag: Nybyggnad bostadshus
Plats: Älgö, Nacka
Uppdragsgivare: Privat
År: Byggår 2014
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Cajsa Ehlin
Fotograf: Tove Falk Olsson