Villa, Torshälla

2012 ritade vi en tillbyggnad till ett litet fritidshus i Mälby utanför Torshälla. Nästan tio år senare hörde beställarna av sig igen eftersom de ville bosätta sig här permanent. Resultatet blev att det ursprungliga huset ersattes med en ny del medan tillbyggnaden bevarades. Huset kan på så sätt ses om en tillbyggnad till en tillbyggnad men upplevs som en sammanhängande helhet.

Mälby ligger på en udde i Mälaren intill Torshälla strax norr om Eskilstuna. Platsen började bebyggas med fritidshus i början av 1900-talet. På senare år har bebyggelsen mer och mer omvandlats till permanentboende.
Den ursprungliga byggnaden var en sportstuga i ett plan från 1940-talet. Ägarna önskade fler sovrum och plats för tvättstuga och grovkök. Vi ritade då en två våningar hög tillbyggnad på husets norra kortsida. Tillbyggnaden med låglutande pulpettak har formen av en kil som öppnar sig mot vattnet i väster och har skjutdörrspartier i båda planen.
I och med beslutet att bosätta sig permanent i sitt fritidshus ville familjen förnya och modernisera huset och anpassa det för året runt-behov. Tillbyggnaden från 2012 behölls medan den gamla delen från 1940-talet revs. Målet var att få fram en sammanhållen byggnad som följde tillbyggnadens uttryck.
Den nya delen är placerad i vinkel mot den gamla tillbyggnaden och är uppbruten i flera volymer med olika djup och takhöjd. Detta bidrar till en upplevelse av rymd och förskjutna perspektiv och gör att den känns större än sina 90 kvadratmeter.
Denna del innehåller entré, kök, vardagsrum, badrum och gästrum. De sociala ytorna har placerats i fil. En lokal snickare har tillverkat skjutdörrar efter våra ritningar. När dessa står öppna bildar burspråket på den gamla tillbyggnaden fond i en siktlinje från kök genom vardagsrum och trapphall.
Centralt i huset ligger vardagsrummet med dubbla skjutglaspartier mot den nya terrassen i väster. I anslutning ligger köket med snickerier från Kvänum. Från köket nås uteplatsen i söder med kalkstensbeläggning och pergola.
Utvändigt har huset fått genomgående liggande panel med skjutglaspartier och fönster i vitt likt den befintliga delen. Det låglutande pulpettaket har en takfot med varierande överhäng som bildar väderskydd över entréer och uteplatser. Takets konstruktion är här exponerad och ger detaljering åt exteriören. Pergolan av OrganoWood som lämnas att gråna naturligt ger ett livligt skuggspel på fasaderna under soliga dagar.

Huset är uppbrutet i flera volymer med olika djup och takhöjd. Detta bidrar till en upplevelse av rymd och gör att det känns större än sina 90 kvadrat.

faktaruta
Uppdrag: Tillbyggnad/ombyggnad enfamiljshus
Plats: Mälby, Torshälla
Uppdragsgivare: Privat
Byggår: 2012 & 2020
Ansvarig: Leif Brodersen (2012) & Svante Bengtsson (2020)
Projektgrupp: Cajsa Ehlin, Märta Kalmaru, Tolla Stuart Dahlgren
Fotograf: Tove Falk Olsson