Betongvilla, Sundsvall

Vid skogskanten i ena änden av ett nytt småhusområde i Sundsvall har vi ritat ett enfamiljshus i två plan. Beställaren önskade sig ett modernt "stenhus", vilket efter hand ledde till tanken om ett hus uppfört av prefab-element i betong - billigt och underhållsfritt.

Fasadelementen är 350 mm tjocka och innehåller 200 mm isolering av skumplast. Fasta fönsterglas har infästs direkt mot betongen för att minska upplevelsen av gräns mellan inne och ute, vilket ytterligare kunnat minska kostnaderna. Ett mindre hus, även detta i betong, innehållande en ateljé har uppförts intill huvudbyggnaden.

Nytt enfamiljshus + ateljé om 170 + 15 m² BTA.

Fasta fönsterglas har monterats direkt mot betongen för att minska gränsen mellan inne och ute, vilket också minskat kostnaderna.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad villa
Plats Mårtensro, Sundsvall
Uppdragsgivare Privat
Byggår 2004
Ansvarig Per Kraft
Fotograf Scott W Benedict