Tillbyggnad av villa, Enskede

En plåtklädd tillbyggnad i två plan till en typisk Enskedevilla, som först ifrågasattes av stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet, men som till slut ändå godkändes. Tillägget har fått en tydlig egen karaktär som kontrasterar och balanserar den befintliga byggnaden.

Vi ritade bygglov och bygghandlingar, hjälpte till med upphandlingen och genomförandet. Vi har också ritat interiörerna; ett nytt kök, badrum och den fasta inredningen.

Faktaruta
Uppdrag: Tillbyggnad, villa
Plats: Enskede
Uppdragsgivare: Privat
Byggår: 2008
Ansvarig: Svante Bengtsson
Projektgrupp: Per Kraft, Xavier Saladin
Fotograf: Pierre Wester