Teknikparken, Gävle

I Teknikparken i Gävle ligger Gävles största kontorshotell Uppfinnaren. Här sitter drygt 100 företag som sysselsätter mer än 500 personer. Utöver kontor finns här gemensamma utrymmen som restaurang, gym, konferenslokaler, relaxavdelning och förskola. Trycket på företagsparken är stort vilket är bakgrunden till vår studie som undersöker hur Teknikparken kan utvecklas genom nya byggnader och påbyggnader på de befintliga.

I förslaget adderas fem nya byggnader i en sekvens som kopplas samman med varandra och de befintliga byggnaderna via ’skywalks’. På så sätt skapas en parkmiljö som definieras av byggnader men bibehåller möjligheten för människor och djur att röra sig igenom. De nya byggnaderna innehåller i huvudsak kontorsverksamhet men även möjlighet till bostäder och ett parkeringshus i den västra änden.

De befintliga husen föreslås byggas på från tre till sex våningar. Påbyggnaderna gestaltas som volymer med omväxlande täta och glasade horisontella band. Materialiteten med glas och betong är besläktad med de befintliga fasaderna men får en egen identitet och tydlig prägel av sin konstruktion - en utfackningsstomme med pelare som landar på den befintliga strukturen.

I förslaget adderas fem nya byggnader i en sekvens som kopplas samman med varandra och de befintliga byggnaderna via ’skywalks’.

Faktaruta
Uppdrag: Fastighetsutveckling
Plats: Teknikparken, Gävle
Uppdragsgivare: F2 Fastighet
År: 2018
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Robert Gorsetman, Stefan Björnson, Johan Urberg Ramos