STORGÅRDSKVARTER, GÄVLE

I Gävle pågår en spännande transformation av hamnen och dess gamla industrimiljö till öppna blandstadskvarter med bostäder, service och arbetsplatser. Vi har på uppdrag av F2 Fastighet i samråd med Gävle kommun utarbetat ett underlag för ny detaljplan till kvarteret Fogden, söder om den gamla Godisfabriken i Brynäs.

Det nya kvarteret organiseras kring en stor, ljus och grön innergård som öppnar sig mot gaturummen. Byggnadshöjden är varierad och formen närmast skulptural. Det gröna taklandskapet erbjuder terrasser och odlingar till över 200 nya ägarlägenheter.

Fasadtegel, tre meters takhöjd och de stora fönstren ger lägenheterna en industriell, loft living-karaktär.

FAKTARUTA
Uppdrag: Underlag för detaljplan
Plats: Brynäs, Gävle
Uppdragsgivare: F2
År: 2018
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Rasmus Westman, Marina Sandberg Papadaki