Sofia Magdalena - Äldreboende i Gävle

För äldreboendet Sofia Magdalena har vi ritat ett förslag som utvecklar verksamheten och möter dagens krav med ett långsiktigt och kvalitativt boende för äldre människor i centrala Gävle.

Förslaget innebär om- på- och tillbyggnad av befintliga huskroppar och har till största delen anpassats till befintlig stomme. De nya lägenheterna blir 30 kvm med pentry och egen balkong där man kan njuta av utevistelse i ro. De nya balkongerna ger tillsammans med på och tillbyggnaden av södra flygeln kvarteret en ny gestalt.

Avdelningarna har fått fler sociala sällskapsytor fördelade på olika platser för att ge de boende fler möjligheter till samvaro i mindre grupper och på olika platser.

En ny entrébyggnad ersätter den tidigare och möjliggör god logistik och plats för gemensamma funktioner; entréer, inlastning och avfallshantering. Restaurang, närbutik, sällskapsytor och access till trädgården där en ny central funktion adderats, en ’motionsgång’ i form av pergola med tillhörande små landskapsrum för rekreation.

Varje våningsplan innehåller två avdelningar med tio lägenheter och gemensamma dagrum, kök och matsal samt personalutrymmen. Södra flygeln har fått en påbyggnad i två våningar samt en helt ny anslutande byggnadskropp som innehåller gemensamma utrymmen. Totalt finns plats för 100 lägenheter i huset.

Till trädgården adderas en ny funktion - en motionsgång i form av en pergola med tillhörande små landskapsrum

Faktaruta
Uppdrag: Om- och tillbyggnad av äldreboende
Plats: Öster, Gävle
Uppdragsgivare: F2 Fastighet
År: 2018
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Robert Gorsetman, Rasmus Westman, Ola Lindh