SKÄRGÅRDSSTUGA, LJUSTERÖ

Litet och mysigt har kompletterats med ljust och luftigt. Beställaren hade ett fritidshus i Stockholms skärgård och ville ha större. Vi utformade en tillbyggnad i form av en enkel länga med sadeltak som dockas in mot det gamla huset. I mellanrummet har den nya entrén placerats. Genom att den nya delen är förskjuten i förhållande till den gamla bildas ett tydligt entrérum att mötas av och ett skyddat trädgårdsrum att vara i.

Golvet i den nya delen ligger i nivå med marken, vilket skapar bättre kontakt med trädgården och uteplatsen. Detta gör också att tillbyggnaden får en generös takhöjd och med sina stora fönster kontrasterar det nya mot det gamla, invändigt.

Utvändigt har hela huset fått samma träpanel och rödmålats för ett samlat uttryck. De stora fönstren kan slutas helt om man vill avskärma sig från insyn eller sol genom stora fönsterluckor. En skicklig snickare har sett till att brädorna livar så exakt att man knappt kan ana öppningarna.
Imponerade, tycker vi!

Ränndalen mellan byggnaderna lutar genom att tillbyggnaden är placerad i vinkel mot det befintliga huset. Detta löser vattenavrinningen på ett elegant sätt.

Genom att den nya delen är förskjuten i förhållande till den gamla bildas ett tydligt entrérum att mötas av och ett skyddat trädgårdsrum att vara i.

FAKTARUTA
Uppdrag Tillbyggnad fritidshus
Plats Ljusterö
Uppdragsgivare Privat
Byggår 2017
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Cajsa Ehlin
Fotograf Tove Falk Olsson