Sentrum brannstasjon, Oslo

Vårt förslag till ny brandstation i Oslos hamn är ett litet men tydligt landmärke vid vattnet. På dagen är det en aktivitetspark där brandmän och allmänhet möts, sida vid sida. På kvällen blir det en röd lykta som lyser över fjorden. Dygnet runt är det en livsviktig arbetsplats där allt organiserats för att fungera optimalt för brandkårens verksamhet. En tydlig form gör att byggnaden markerar sig i omgivningen trots sin ringa storlek.

Konstruktionen består av sex våningshöga skivor av massivträ som bärs upp av pelare. Pelarna som är ihåliga innehåller installationer och dess placering är anpassad till en underliggande biltunnel. Interiören präglas av exponerat trä men exteriört skyddas stommen av en "brandfilt" i metalltextil, lackerad i den klassiska, röda brandbilsfärgen.

Inspirerad av oljeplattformar och traditionella norska "stabbur" är byggnaden enkelt organiserad i två våningar. En relativt sluten övervåning med stödjande funktioner och en öppen bottenvåning med exponerade och utåtvända verksamheter - här kan man se brandmännen arbeta i garaget och beskåda utryckningen. En traditionellt sluten verksamhet blir, genom arkitektonisk gestaltning, mer visuellt öppen och tillgänglig och därmed mer närvarande i stadsrummet. Öppenheten bidrar också till att skapa trygghet i omgivningen. På det mer skyddade övre planet finns brandmännens kontor, vilrum, omklädning och en terrass med utsikt över fjorden och solnedgången. Lanterniner skapar ett rikt och varierat ljus också till de inre delarna av byggnaden.

Projektet är en del av ett nytt parkstråk längs med vattnet. Här synliggörs verksamheten ytterligare genom två hinderbanor - en större för vuxna och brandmän och en mindre för barn och ungdomar.

Byggnadens form och karaktär skiljer ut den i omgivningen och visar att den har en speciell och viktig funktion.

Fakta
Uppdrag: Allmän tävling om ny brandstation
Plats: Björvika, Oslo
Uppdragsgivare: Oslo kommune
År: 2020
Ansvarig: Stefan Björnson
Projektgrupp: Robert Gorsetman, Martina Garreta Cano, Elena Favaro, Per Kraft, Marina Sandberg Papadaki