Roströd förtätning, Nacka

Vi hjälpte en bostadsrättsförening i Nacka med en utredning om hur man kan bygga i en sluttning på deras fastighet. Förslaget innebär två punkthus vid foten av kullen som lånar sina mått från den omkringliggande bebyggelsen men inte skymmer utsikten från föreningens övriga hus.

Parkering ryms i ett garage som smygs in i ekbacken och täcks av en bostadsgård med blommande gabionmurar. Exteriört föreslås fasader, tak och täta balkongräcken i rostrött cortenstål och sockel i infärgad röd betong. Ett uttryck som sticker ut avseende material och detaljering men smälter väl in vad gäller färgton, byggnadstyp och koppling till gata och natur.

Detaljplanearbetet pågår.

Ett uttryck som sticker ut avseende material och detaljering men smälter väl in vad gäller färgton, byggnadstyp och koppling till gata och natur.

FAKTARUTA
Uppdrag Bostadshus, underlag för detaljplan
Plats Ektorp, Nacka
Uppdragsgivare Brf Nackahus 2
År 2014-18
Ansvarig Svante Bengtsson
Projektgrupp Tove Forsblom, Jonas Torsvall, Märta Kalmaru, Per Kraft