Parhus, Enskede

På en kuperad och skogbevuxen mark i Stureby har vi ritat parhus på uppdrag av Trygghem. Tillsammans bildar de en liten sammanhållen by av ljusa träbyggnader som klättrar på kullarna. De många uteplatserna och gräsytorna mellan husen skapar möjligheter för lek och interaktion.

Eftersom hela husen är insvepta i ett vitt hölje med vit fjällpanel och vitt, bandfalsat plåttak uppfattas de som en sammanhållen helhet där taklandskap och fasad smälter ihop. De oregelbundet placerade fönsterna i varierande storlekar med kraftiga foder av oljad ek ger fasaderna en livlig och lekfull karaktär.

Takkuporna med franska balkonger skapar möjlighet för en inredd vindsvåning med vacker utsikt över området. Att kuporna ligger i fasadliv fick vi kämpa för men de har godkänts i mark- och miljöverdomstolen och är nu prejudicerande exempel för andra att ta efter.

Publicerat i Arkitektur 5/2021.

"en fin tolkning av en bullerby mitt i staden." Dan Hallemar, Arkitektur 5/21

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad parhus
Plats Enskede, Stockholm
Uppdragsgivare Trygghem
Byggår 2018
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Isa Ehn, Märta Kalmaru, Cajsa Ehlin, Elena Favaro, Isabelle Gonzaga
Fotograf Mikael Olsson