Okonventionellt tillägg, Norrmalm

Hägerberget 56 är en blåklassad fastighet intill Johannes kyrka som fått ett, minst sagt, okonventionellt tillägg. Stadsbyggnadsnämnden applåderar det utförandet med en mycket välgestaltad 'glasfasett' som ackompanjerar den befintliga fasaden.

Vi är stolta över utlåtandet: ”Den nyskapande glasfasaden mot gatan med sin släta yta, utan synliga bärverk och med sin enkelhet, harmonierar med den rikt utformade befintliga fasaden. Förslaget är lämpligt, varsamt och tar god hänsyn till husets och omgivningens höga kulturvärden. Även om detta tillvägagångssätt långt ifrån alltid är tillämpningsbart ser vi ändå Hägerberget 56 som ett gott referensobjekt för framtida utveckling av takvåningar i staden.”
Ur Stadsbyggnadsnämndens protokoll, Stockholm, juni 2011.

Såhär bra och uppskattat kan det bli när samarbete fungerar. Vi har haft väldigt nära dialog med handläggare Katarina Balog på stadsbyggnadskontoret och Martin Rörby, skönhetsrådets dåvarande sekreterare.

Såhär bra och uppskattat kan det bli när samarbete fungerar. Vi har haft väldigt nära dialog med Katarina Balog på SBK och Martin Rörby, skönhetsrådets dåvarande sekreterare.

FAKTARUTA
Uppdrag Vindsinredning
Plats Norrmalm, Stockholm
Beställare Privat
År Byggår 2014
Ansvarig Svante Bengtsson
Projektgrupp Stefan Björnson, Herman Arfwedsson, Sanna Fogelvik