Nya Fiskarstan, Hudiksvall

Som en del i visionsarbetet för den framtida utvecklingen av Hudiksvall har vi gjort ett förslag för en ny stadsdel kring Köpmanberget, inspirerat av Fiskarstans täta stadsstruktur och de gamla trämagasinens nära förhållande till havet. Den nya stadsdelen utformas som en modern trähusstad med utgångspunkt i de boendekvaliteter som går att hitta i Fiskarstan; en låg och tät bebyggelse där varje bostad kan få en egen skyddad gård, öppen mot solen och med möjlighet till parkering.

Bebyggelsen utgörs av en hustyp som paras ihop i olika kombinationer och med olika utformning av taken för att ge en varierad och levande stadsbild. Vi har också undersökt hur den nya stadsdelen kan kopplas till staden, hur Folkets Park skulle kunna uppgraderas och utvidgas och hur Köpmanberget i samband med detta skulle kunna omgestaltas till en ny stadspark.

En modern trähusstad inspirerad av Fiskarstan. Bebyggelsen utgörs av en hustyp som paras ihop i olika kombinationer och med olika utformning av taken och ger en varierad och levande stadsbild.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsutredning
Plats Hudiksvall
Uppdragsgivare Hudiksvalls kommun
År 2008
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Joel Hedgren, Leif Brodersen, Ola Andersson