Kv. Spannmålet, Norrtälje hamn

I Norrtälje växer en ny stadsdel fram i den gamla hamnen. 2BK har ritat ett kvarter med karaktärsfulla fasader, generös takhöjd i lägenheterna, gemensam takterrass och lokaler i gatuplan mot den nya kajpromenaden.

Kvarteret innehåller 114 lägenheter, organiserade kring en smal hästskoformad gård som öppnar sig mot vattnet i söder. En loftgångslösning skapar ekonomi i projektet och ger utrymme för rumshöjder på tre meter och rikt detaljerade fasader i tegel, puts och plåt. Norrtälje kommun har varit noga med att kvarteret ska ha ett varierat uttryck och vi har inspirerats av material och detaljer från Norrtäljes gamla hamnkvarter. Takfötter, nischer, fönsteromfattningar, räcken och andra detaljer skapar liv och karaktär åt fasaderna, både mot gatan och innergården.

Gården blir grön med terrasseringar och lekytor. En passage genom kvarteret bryter upp det avlånga kvarteret. På taket finns förutom den gemensamma terrassen även ytor för odling och solceller. Bottenvåningen innehåller delvis lokaler och delvis garage. Det finns även en ytterligare garagevåning i källarplan.

Byggstart 2022.

Detaljer som fönsteromfattningar, takfötter, nischer, räcken och balkonger ger liv och karaktär åt fasaderna.

Fakta
Uppdrag: Nybyggnad bostadshus
Plats: Norrtälje hamn
Uppdragsgivare: F2 Fastighets AB
År: 2018-
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Cajsa Ehlin, Robert Gorsetman, Elena Favaro, Marina Sandberg Papadaki