Kv. Flygaren, Sveavägen

På två grannfastigheter längs Sveavägen har vi ritat vindsomvandlingar i både gårds- och gatuhusen. Gårdshusens stod klara 2020 och innehåller sex lägenheter varav fyra är i etage och sammankopplats med lägenheterna under. Stora, gamla fönster har bevarats och tillsammans med nya kupor, takfönster och terrasser ger de bostäderna rikligt med ljus. Samtliga lägenheter är hyresrätter.
Beställare var Senator Fastighets AB och byggde gjorde Borup Bygg AB som vi samarbetat med sedan länge.

"I gårdshus som dessa med små mått och knepiga vinklar blir ett gott samarbete mellan alla parter otroligt viktigt" Svante Bengtsson

FAKTARUTA
Uppdrag: Vindsinredning
Plats: Stockholm
Uppdragsgivare: Senator fastighets AB
Byggår: 2020
Ansvarig: Svante Bengtsson
Projektgrupp: Jonas Torsvall, Marina Sandberg Papadaki
Fotograf: Tove Falk Olsson