KTH CAMPUS

Akademiska Hus tog fram detaljplaner för studentboende på KTH Campus anlitade oss för planarbete som gick ut på att identifiera platser där man varsamt kan föra in nya byggnader och funktioner i en befintlig läromiljö med kulturhistoriska värden.

Planen innehåller både studentbostäder och nya institutionsbyggnader. Bostäderna är numera uppförda och har ritats av Utopia för Byggvesta och Semrén & Månsson för Einar Mattson. Hösten 2017 flyttade de första studenterna in.

I processen har vi ritat två förslag på nya byggnader för undervisnings- eller kontorsverksamhet. Det ena placeras intill Operahögskolan och det andra vid Drottning Kristinas väg. Vi är glada vår ambition att på ett samtida sätt ansluta till den äldre bebyggelsen gått fram hos Skönhetsrådet. De skriver om den ena byggnaden att “den på ett självklart och skickligt sätt knyter an till tegeltraditionen inom området, samtidigt som det finns något tydligt framåtsyftande”. Om det andra huset säger de: “Vackert proportionerad och med en rättfram enkelhet faller tillbyggnaden till Alfvenaboratoriet/Operahögskolan också den på ett fint sätt in i den tegeltradition som utvecklats inom KTH-området.”

“…på ett självklart och skickligt sätt knyter an till tegeltraditionen inom området, samtidigt som det finns något tydligt framåtsyftande”

FAKTARUTA
Uppdrag: Underlag för detaljplan
Plats: KTH Campus, Stockholm
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
År: 2013
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Bodi Karlman