Kringlan, Södertälje

En av Södertäljes verkliga märkesbyggnader har genomgått en varsam renovering. Kringlan, ritad av arkitekt Erik Alsén, är en av de mest ikoniska byggnaderna från 1960-talets svenska arkitektur. Den är mest känd för att vara det stora varuhuset i Södertälje men innehåller även kontor, bostäder och parkeringsgarage. Projektet har innefattat fasad- och fönsterrenovering, stambyte och hyresgästanpassningar för bostäder, kontor och vård.

Byggnaden är stor och lite hård men också lekfull och mycket varierad vid närmare anblick. Fasaden är påkostad och gedigen med teak, glas, koppar och hårdbränt tegel som dominerande material och har åldrats mycket väl. Vi har sett över nästan alla husets närmare 2000 fönster. De flesta var i förvånansvärt bra skick men de som var slitna har bytts ut och vi har då återskapat de extremt tunna träprofilerna.

Det har varit en ära att få arbeta med detta fina hus och att hjälpa fastighetsägaren Stadsrum att ge nytt liv till byggnadens verksamhet och teknik. Genom hela processen har vi arbetat i tätt samarbete med projektledarna från Funktionskompaniet.

I de nya fönstren har vi återskapat orginalfönstrens extremt tunna träprofiler.

Faktaruta
Uppdrag: Ombyggnad
Plats: Centrala Södertälje
Uppdragsgivare: Stasdsrum
År: Byggår 2020-
Ansvarig: Joel Hedgren
Projektgrupp: Martina Garreta Cano, Rasmus Westman, Ylva Fagraeus Lundström, Marina Sandberg Papadaki
Fotograf: Joel Hedgren