Penthouse på Kungholmen

En vindsvåning där kulörer och inredning skapar spännande kontraster och struktur.

När vi blev involverade i projektet var vinden redan köpt och byggaren börjat bygga. Vi fick på kort tid försöka förstå beställarens behov, önskemål och drömmar. Vi landade i ett koncept där kulörer tilläts ta stor plats.

I mitten av våningen har vi byggt in alla funktioner som klarar sig utan dagsljus. Gäst-WC, klädkammare och tvättstuga ligger i det vi kallar ”lådan”. För att förstärka lådans karaktär är den byggd av röd Valcromat som belyses upptill av en ljusslinga. Innandömet är mörkblått och ovanpå ligger ett loft med lila matta.

Mörka rum har fått mörk kulör och ljusa rum ljus. Undantaget är gavelväggen som löper längs med vardagsrum och kök och som med sin lila färg markerar våningens slut. I väggen är en skulptural öppen spis integrerad med samma kulör.

Projektet är publicerat i Residence 1/2011.

Mörka rum har fått mörk kulör och ljusa rum ljus.

FAKTARUTA
Uppdrag Vindsinredning
Plats Södermalm, Stockholm
Beställare Privat
Byggår 2009
Ansvarig Svante Bengtsson
Projektgrupp Joel Hedgren, Ulrika Romare
Fotograf: Tove Falk Olsson