kontorshus, odenplan

Ett av våra mest lärorika projekt någonsin! Spelbomskan 12 är en kontorsfastighet vid Odenplan som genomgått en totalrenovering efter våra ritningar.

Byggnadens 28.000m2 har byggts om våningsvis, där hyresgästerna kunnat sitta kvar på de våningar som inte berörts av aktuell etapp. I byggnadens lågdel fanns tidigare stora outhyrda ytor men tack vare en ny representativ entré mot Odengatan sitter nu Svensk Byggtjänst och 7A konferens i denna del av fastigheten. Den nya entrén betjänar också Coop, SATS gym och ett parkeringshus i tre våningar som uppgraderats till ett av Stockholms modernaste.

Huset stod färdigrenoverat 2016. Vi har haft en betydelsefull roll i hela projektet; som visionärer i tidiga fastighetsutvecklingskisser och parallella uppdrag, som samordningsansvariga och BAS-P för projekteringen och som delaktiga i upphandling och uppföljning på plats under hela byggtiden, vilket bidragit till en smidig och kostnadseffektiv byggprocess.

Vi har haft en betydelsefull roll i hela projektet som samordningsansvariga för projekteringen vilket bidragit till en smidig och kostnadseffektiv byggprocess.

FAKTARUTA
Uppdrag: Ombyggnad av kontorshus
Plats: Odenplan, Stockholm
Uppdragsgivare: Folksam/Newsec
År: 2012-2016
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Joel Hedgren, Elena Favaro, Camilla Lindberg, Isabelle Gonzaga