K-märkt kontor, Gamla stan

Mitt emot kungliga slottet, i en stor palatsliknande byggnad från 1600-talet som tidigare inhyst Kungliga Myntkabinettet, flyttar en statlig myndighet in och hela fastigheten byggs om. Vi är arkitekter för ombyggnaden.

Som alla äldre hus har även denna renoverats i omgångar, mest påtagligt 1906 av Ferdinand Boberg. Uppdragets största komplexitet ligger i att anpassa den gamla byggnaden till ändamålsenliga lokaler och samtidigt bevara byggnadens interiöra karaktär och detaljer. Speciellt för denna byggnad är att planlösningen är öppen utan bärande invändiga byggnadsdelar, vilket är ovanligt för en så pass gammal byggnad. Det har vi tagit fasta på i den nya planlösningen. Vissa välgjorda delar av 1990-talets renovering bevaras för att byggnadens historia ska vara avläsbar.

Fasaden och de gamla källarvalven behålls helt intakt. Planlösningen bygger på att alla ska få tillgång till huvudentrén och den vackra förgården som vi också ritat om.

Illustrationer av Walk the Room visualiseringsbyrå.

Planlösningen bygger på att alla ska få tillgång till huvudentrén och den vackra förgården som vi också ritat om.

FAKTARUTA
Uppdrag Ombyggnad kontor
Plats Gamla stan, Stockholm
Uppdragsgivare Newsec
År 2018-pågående
Ansvarig Joel Hedgren
Projektgrupp Marina Sandberg Papadaki
Fotograf Erik Undehn