Investor HK, Stockholm

Investor saknade en tydlig och funktionell entré med en representativ hörsal och servicefunktioner i sitt huvudkontor på Blasieholmen. Vi fick i uppdrag att skapa detta i ett projekt som också innefattade att förbättra samband i huset och ny inredning i kontors- och representationsytor.

Den gamla jugendbyggnaden som tidigare var en bank hade byggts om och förändrats löpande under ett drygt sekel. Några av de ursprungliga kvaliteterna hade förvanskats på vägen och en del vackra rum byggts sönder och delats upp. Vår uppgift blev att lyfta fram originalkvaliteterna så långt som möjligt. I den nya entrédelen introducerade vi nya material som glas med screentryckt mönster av carraramarmor, som en parafras på den gamla banklokalen.

Tekniskt sätt var åtgärderna relativt enkla att genomföra. Utmaningen låg i att möta samtida krav på säkerhet och inomhusklimat.

Vi lyckades kombinera vissa av de typiska ursprungsmaterialen med samtida tillägg, material och kulörer.

FAKTARUTA
Uppdrag Kontorsinredning
Plats Blasieholmen, Stockholm
Uppdragsgivare Investor AB
År 2004-08
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp
Fotograf Malin Lobell