Hybridhus, Gävle

I Gävle har vi ritat en hybrid mellan lamellhus, punkthus och loftgångshus. Två smala huskroppar med ett trapphus emellan bildar en ny byggnadstyp som fick ihop ekonomin i projektet.

Centralt på Söder i Gävle ville Skanska bygga två små punkthus men hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Vår idé att istället låta ett trapphus serva två huskroppar fick ner kostnaderna, anslöt till lamellhusen i omgivningen och gav upphov till två gårdsbildningar; en entrégård mot gatan på husets södra sida och en terrasserad, privat liten trädgård mot Klockgjutareparkens ståtliga växtlighet i norr. Trapphuset fungerar som gemensam mötesyta i byggnadens mitt, med plats för förvaring av barnvagnar, cyklar, rullatorer, etc.

De två volymerna är tänkta som ett slags syskonpar; lika men inte identiska. Fasaderna redovisar tydligt hur huset är byggt; prefabricerade element med omålade betongytor. Många av lägenheterna har ljus från tre håll och alla har fått rymliga balkonger eller terrasser, vissa till och med två. För att mjuka upp intrycket av den råa betongen och för att kunna hantera elementbyggandet så har vi arbetat med en mönsterindelning av fasaden med en gardinliknande relief.

Efter bygglov och systemhandling valde Skanska att gå vidare med andra konsulter. Vi har därför inte haft något inflytande över den slutgiltiga utformningen av byggnaden och den omgivande marken.

Vår idé att istället låta ett trapphus serva två huskroppar fick ner kostnaderna och ansluter till lamellhusen i omgivningen.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad bostadshus (Systemhandling, Bygglov)
Plats Söder, Gävle
Uppdragsgivare Skanska Nya Hem
År Byggår 2017
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Jonas Torsvall, Bodi Karlman