Fritidshus, Frösakull

Ett fritidshus i Halland har fått ett lyft med hjälp av nya tillägg med inspiration från Japan. Strax innanför sanddynerna i Frösakull låg den lilla gula sommarstugan som beställarens familj lät bygga i början av 60-talet. Sedan dess har området ändrat karaktär – många av de ursprungliga fritidshusen har rivits till fördel för en spretig villabebyggelse och den sandiga marken har ersatts av prunkande trädgårdar med höga träd. Men fortfarande hörs vågorna från den kilometerlånga sandstranden ett stenkast bort. Det är ett fantastiskt läge.

Stugan behövde renoveras och hade med tiden blivit för liten för en växande släkt. Det saknades bra, skyddade uterum och en riktig entré. Vårt förslag blev en tillbyggnad på husets östra sida och en ny entré som placerades mellan de två huskropparna, väl synlig från gatan. Infarten har flyttats österut, mot tomtgränsen och därifrån annonseras entrén på ett tydligt sätt med en spång av trä, inspirerad av träbryggorna på sanddynerna. På den södra sidan av tillbyggnaden har vi placerat ett uthus mot tomtgräns, för att forma en sluten patio mellan det nya köket och trädgården. Här får man skydd mot västanvinden och en känsla av avskildhet, trots att tomten är smal och grannarnas hus ligger nära. Pation går att nå direkt från gatan och stranden via en stenlagd gång på tillbyggnadens östra sida. Längs gången kan man skölja bort sanden från fötterna vid en liten stenkista där det finns vatten. På husets västra sida har även ett glasat uterum med grillplats lagts till.

Innanför entrén öppnar sig siktlinjen genom hallen ut mot pation och köket, där en ny öppning skapar direktkontakt med det gamla vardagsrummet. Detta rum var tidigare en återvändsgränd med en enda dörr. Här har även ett av de ursprungliga fönstren ersatts av ett stort glasat burspråk där man kan sitta och läsa eller betrakta trädgården. Köket har fått stora öppningsbara glaspartier mot pation med full höjd upp till nock. Innanför hallen ligger ett nytt sovrum, en WC, ett badrum och en tvättstuga.

Huset är byggt av trä, med en okonventionell takkonstruktion som inspirerats av japanska förebilder. Taket är täckt med plant betongtegel med plåtade takfötter som övergår i ränndalen mellan det nya och det befintliga huset. Fasaderna är klädda med gråmålad träpanel och trädäcken är utförda av massivt kärnvirke.

2BK har ansvarat för utformningen från skiss fram till bygghandling, samt har bistått beställaren med bygglovshantering, upphandling och uppföljning under byggtiden.

Inspirationen hämtas både från Japansk arkitektur och spängerna på stranden ett stenkast bort.

Faktaruta
Uppdrag: Tillbyggnad, fritidshus
Plats: Frösakull
Uppdragsgivare: Privat
Byggår: 2021
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Marina Sandberg Papadaki, Svante Bengtsson, Elle-Kari Mannerfelt
Fotograf: Susanne Kraft