Fotografihuset, Oslo

I Oslo planeras ett nytt fotograficenter, spektakulärt placerat på en ö i hamnen, mellan operan och det nya Munchmuseet. Vårt förslag har ett nedtonat och lågmält yttre men bjuder på en regisserad sekvens av rumsliga upplevelser.

Verksamheten delas upp i ett antal olika volymer spridda över området, från Operan till den konstgjorda ön Sukkerbiten, längst ut i hamnen. Volymerna utformas som monoliter i röd granit som stora stenblock. Volymernas enkla former och material ger ett visuellt lugn till det spretiga hamnområdet och det gemensamma formspråket skapar sammanhang och spänning blocken emellan. På Sukkerbiten formar två volymer en smal passage som riktar sig mot den allra finaste vyn över fjordlandskapet. Passagen annonserar sig på långt håll men utsikten kan inte ses förrän man är helt nära. I passagen ligger byggnadens huvudentré, men besökare kan också fortsätta rakt igenom och hamnar då i en halvt omsluten trädgård. Gården ramas in av stora vridbara skärmar där bilder kan visas och en hårdgjord, upphöjd yta som kan användas för uppträdanden och föreställningar.

Även om byggnaderna har ett monolitiskt uttryck så är bottenvåningarna uppglasade och annonserar Fotografihusets verksamhet mot omgivningen. Utställningen organiseras i en serie av ömsom höga och låga rum kring en kärna i mitten som innehåller stora utställningssalen, black box och en multihall med gradänger. Denna del kan hålla öppet separat för konserter, föreläsningar och event ihop med foajén och restaurangen.

Förslaget gjordes till den allmänna tävlingen om Fotografihuset som utlystes av Fotografihuset och Hav Eiendom 2019.

Passagen annonserar sig på långt håll men utsikten kan inte ses förrän man är helt nära.

Uppdrag: Allmän tävling om Fotografihuset
Plats: Bjørvika, Oslo
Uppdragsgivare: Fotografihuset & Hav Eiendom
År: 2019
Ansvarig: Jonas Torsvall
Projektgrupp: Elena Favaro, Elle-Kari Mannerfelt, Henrietta Munter, Marina Sandberg Papadaki