DANSHÖGSKOLAN, STOCKHOLM

En tegelbyggnad från sextiotalet på KTH campus byggdes om för Danshögskolan. Vårt uppdrag var för hyresgästen och innefattade entré, foajéer, cafeteria och bibliotek samt en ny hörsal.

Inredningen bryter mot den ursprungliga byggnadens råa industrikaraktär och ger snarare associationer mot teaterns värld. Genom att arbeta med LED-installationer skapades flexibla och rörliga ljuskoreografier. Vi deltog handfast i tillverkning och montage av dessa på plats.

Hörsalen är en f.d. dansstudio där vi infogade en kvartscirkel i form av ett gulddraperi och uppbyggda gradänger som ett nytt rum i det befintliga.

Projektet publicerades i tidningen Rum 2006.

Inredningen bryter mot den ursprungliga byggnadens råa industrikaraktär och ger snarare associationer mot teaterns värld.

FAKTARUTA
Uppdrag Inredning skola
Plats KTH Campus, Stockholm
Uppdragsgivare Danshögskolan
Byggår 2006 och 2011
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Per Kraft, Joel Hedgren, Ulrika Romare
Fotograf Christian Saltas