Ola Lindh

Byggnadsingenjör
Tel. +46 70 782 87 87
Projekt
2BK Arkitekter, Anställd 2016 -
 • Kabeln 2, Sundbyberg, programhandling flerbostadshus/lokaler – 2017
 • Kyrkvreten / Gålkumminet, flerbostadshus – 2017
 • Hemmesta, attefallhus – 2017
 • Idegranen, villaombyggnad – 2017
 • Tullgården, kontorsombyggnad – 2016-17
 • Sjölejonet, ombyggnad/tillbyggnad/vindsinredning – 2016-17
 • Ekolsund, radhus – 2016
2BK Arkitekter, Praktik 2015-2016
 • Looklet, kontorsombyggnad – 2016
 • Torö, komplementsbyggnad – 2016
 • InfraCity, stadsplanering – 2016
 • Fiskaren mindre, kontorsombyggnad – 2015
Studier
 • 2014-2016 - Byggnadsingenjör inriktning projektering, Nackademin
Övrigt
 • Egen verksamhet – ljudproduktion
Utbildning
 • 2003-2005 – BA (hons) degree, recording arts major, Middlesex University London (Studier i Stockholm och Australien)