Martina Garreta Cano

Arkitekt SAR
Född 1987 i Barcelona
Tel. +46 76 095 94 04
Studier
 • 2016 Self Build Housing, Self-Build City Workshop vid Arkitekturskolan, KTH, Stockholm
 • 2005 – 2015 Arkitektur och Urbanism, kandidat och masterexamen, UPC-ETSAB, Barcelona.
 • 2013 – 2014 Habitat Unit vid TU Berlin Institut für Architektur.
ANSTÄLLNINGAR/PROJEKT
2BK Arkitekter. Anställd 2016-
 • A-House. Studio/Bryggeri i gamla arkitekturskolan. Akademiska hus. Stockholm. 2018.
 • Landbacken. Parhus i Nacka. Stockholm. 2018
 • Östra lagnö. Hus i Stockholms skärgården. 2018
 • Formen 4. Rå vind till lägenhet. Stockholm. 2017
 • Södra Huset. Ombyggnaden av kontorsplanen i David Helldéns byggnad på Stockholms Universitet. Akademiska Hus. 2017
 • Formen 1. Vindsvåning. Stockholm. 2017
 • KTH Hotell. Ritningar och modell för Fastighetsutveckling. Akademiska Hus. 2016
 • Henriksdal. Stadsutveckling i Nacka. Stockholm. 2016
 • Kv Noten. Ritningar för Fastighetsutveckling. Sundsvall. 2016
 • Kv Spelbomskan. Fastighetsutveckling. Stockholm. 2016
lappset.es. ANSTÄLLD 2013
 • Utformning av lekplatser
Daniel mòdol urbanism + architecture. ANSTÄLLD 2009-10
 • Plaça de les Glóries. Omdefiniera en urban nod liknade Slussen. Samarbetsprojekt med Barcelona kommun. 2009
 • Casa de la Cultura. Kulturhus. Bygghandlingar och Inredning. Lloret, Spamien. 2010
Arkitekt hos Sergi Serra & Marta Adroer Arquitectes, 2007 – 2008
 • Bostadsprojekt: ”Habitatges PMHB Barcelona”
 • Bostadsprojekt: ”Cases AE/AT Albons”, Spanien.
Övrigt
 • Projektledare vid FN:s “HABITAT III Thematic Meeting, Public Spaces – Barcelona” Organiserade guidade studiebesök i Barcelona, side events, rapportskrivare vid Konferensen, 2016
 • Assistent vid FIU (Federación Iberoamericana de Urbanistas). Organiserade konferenser och panelsamtal, 2015 – 2016
 • Föreläsare och workshopledare vid UPC (Politechnical University of Catalunya) för masterstudenter och doktorander, 2015 – 2016
 • AWB-UIA work programme (Action Without Borders-International Union of Architects) Implementering av deltagandemetoden ”Plan Base” i en stadsdel för att stödja bottom-up-drivna Förbättringar, 2014 – 2016
 • Utställning om stadsdelen Vallcarca i Barcelona ”Vallcarca: Urbanicidi i Reconstrucció”, grupprojekt som ställdes ut på plats i Vallcarca, på UPC – ETSAV och La Farinera del Clot, 2014 – 2016
 • Arkitekter utan gränser (ASF) Stärka (empower) grannskapet Vallcarca i Barcelona i samband med ett stadsutvecklingsprojekt. Skapa gemensam kunskap och framtidsvision, argument och redskap, 2013 – 2016
 • Kursassistent vid en kurs i samtida arkitekturteori vid UPC ETSAB “Arquitectura i política” med professorerna Josep Maria Montaner och Zaida Muixí, 2011 – 2012
 • Arkitekturworkshop och modellbygge med barn: ”Construïnt a la Sala”, Museo Nacional d’Art de Catalunya MNAC, 2010 – 2011
 • Ritsalsassistent vid en projektkurs i arkitektur vid UPC ETSAB med professorerna Rita Pinto de Freitas, Elena Cànovas och Pilar Cos, 2009 – 2010
 • Researcher och assistent till författaren i arbetet med arkitekturguiden. ”Catalunya Modern Architecture Guide” av Maurici Pla, 2006 – 2007
 • Fotografiworkshops ”Foco ETSAB” vid UPC – ETSAB Om platser i Barcelona där omfattande utvecklingsprojekt pågår. Ansvarig för studiebesök i olika delar av Barcelona, diskussioner och utställning, 2009 – 2010