Märta Kalmaru

Arkitekt MSA
Tel. +46 70 912 88 67
Studier
 • 2012-2014 Studier vid Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Avancerad nivå
 • 2011 Utbytesstudier i arkitektur vid University of Melbourne, Australien, Avancerad nivå
 • 2008 – 2011 Studier vid Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Grundläggande nivå
 • 2008 Studier i spanska i Barcelona, Spanien
 • 2006 Studier i etnologi vid Stockholms Universitet
Projekt
2BK Arkitekter, Anställd 2014 -
 • Privatbostad, Stockholm, detaljprojektering
 • Kv Pyramiden, bygglov vindsinredning
A1 Arkitekter, Praktik 2011-2012
 • Kv Barken, nybyggnad flerbostadshus
 • Spelbomskan 12, ombyggnad kontorshus
 • Kv Lyftsaxen, bygglov parhus
 • Kv Lägret, bygglov vindsinredning
 • Kv Korporalen, ombyggnad och inredning av lägenhet
Egen verksamhet
 • Kv Hägerberget, ombyggnad och inredning av kontorslokal, 2011
 • Kv Hedenbacken Större, ombyggnad och inredning av kontorslokal 2011
Övrigt
 • NK Inredning, Anställd 2009-2011