Marina Sandberg Papadaki

Arkitekt Ingenjör, Certifierad sakkunnig av tillgänglighet
1991, Kreta
Tel. +46 72 005 52 07