Isa Ehn

Arkitekt MSA
Tel. +46 70 853 11 11
Studier
 • 2012-2013 Studier vid Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Avancerad nivå
 • 2012 Utbytesstudier i arkitektur vid RMIT Melbourne, Australien, Avancerad nivå
 • 2008 – 2011 Studier vid Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Grundläggande nivå
 • 2008 kurs på KTH: "Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld"
Projekt
2BK Arkitekter, Anställd 2016 -
 • Kv Åkern 16, inredning av publika ytor i entréplanet. 270 kvm. Beställare Skandia Fastigheter. 2019
 • Svärdfisken 2, kontorsombyggnad 430 kvm, förfrågningsunderlag. Beställare Hufvudstaden. 2019
 • Blekholmen 2, förfrågningsunderlag för kontorsombyggnad och café. 1300 kvm. Beställare Riksbyggen. 2019
 • Ombyggnad av fd. arkitekturskolan KTH till ”A House”. Kulturmärkt byggnad. 13000m2. Bygghandling för eventyta "A Stage" och "A Backstage". Stockholm 2019
 • Fiskaren större 7, ombyggnad av lokal från butik till restaurang åt brf. Bygglov, förfrågningsunderlag. 2019
 • Takterrassen 22, Trångsund/Huddinge. 4 parhus och 6 Attefallshus. Fastighetsindelning, förslagshandling försäljningsmaterial. 2017
 • Kv Fogden, Gävle. flerbostadshus ca 25000 BTA. Skiss inför detaljplan. 2017
 • Egen täppa, Nacka. 6 bostadshus med totalt 16 bostäder, rev bygglov, markplanering, försäljningsmaterial. 2017
 • Kummelnäs bullerby, 4 bostadshus med totalt 24 bostäder, rev bygglov, markplanering. 2017
 • Nybyggarna Tosterön, Strängnäs, 3 flerbostadshus, skiss 2017
 • Kv Hackspetten, Sundbyberg, Nybyggnad förråd och carport, bygglov 2017
 • Kv Körsbärsträdet, Kungsholmen, vindsombyggnad 4 lägenheter, uppmätning och förslagshandling 2016
 • Kv Lyftsaxen, 6 parhus och 2 Attefallshus i Stureby. Bygglov, försäljningsmaterial, materialval, finplanering av mark, projektsamordning. 2016-2017
 • Ekolsund, 18 radhus, bygglov, markplanering, försäljningsmaterial. 2016-2017
 • Tullgården, Skanstull, kontorsanpassning. Beställare Newsec. Skiss 2016
 • Tillbyggnad av privatbostad, Lidingö, bygglov. 2016
 • Utvecklingsplan för Stockholms universitet, Campus Frescati. Beställare Akademiska Hus. 2016
 • Tillbyggnad av privatbostad, Djursholm, skiss. 2016
Rundquist Arkitekter, Anställd 2014-2016
 • Tunnelbanestation Arenastaden, Gula linjen, Lokaliseringsstudie och systemhandling 2014-2016
 • Tunnelbaneutbyggnad Stockholm, övergripande gestaltningsprogram 2015
 • Typstation, tunnelbaneutbyggnad stockholm 2014-2016
 • GC-bro i Helsingborg, förstudie 2015
OMA, Rotterdam, Anställd 2014
 • Norra Tornen, bostadstorn i Norra Hagastaden, systemhandling/bygghandling åt Oscar Properties. 2014
White Arkitekter, Praktik i gruppen för projektledning 2011 samt deltid 2012
 • Park 1; samverkanscentral, brandstation och kontorslokaler, systemhandling 2012
 • Flerbostadshus, Sollentuna, Bygghandling 2011
 • NCC huvudkontor i Stockholm, förslagshandling 2011
 • Projektledare för flytt och inredning i lokaler för kemi på KTH 2011
 • Hyresgästanpassning, kontorslokaler, Nordea 2011
Övrigt
 • Näringslivsansvarig och grundare av ARKIPELAGO på Arkitektursektionen THS, KTH 2010-2011
 • Skeppsholmnen Sotherby's International Realty, Anställd 2009-2011
 • Sweco Management, Sommar-praktik 2009
 • Deltagit i arkitekturtävlingen Europan E12, 2013, stadsplanering Kalmar
 • Nomineringsrådet för ny prefekt på KTH Arkitektur, 2013
 • Pedagogiskt kvalitetsarbete, studentrepresentant, KTH Arkitektur 2012-2013
 • Styrelsemedlem Arkitektursektionen THS, KTH 2010-2011
 • Ansvarig för Webb&PR-gruppen på &Rundquist