Uppsala Auktionskammare

Ett omvandlingsnummer där ett litet vitt och kalt galleri förvandlades till ett förtroendeingivande rum med en sobert, exklusiv karaktär. Ett rum i rummet, klätt med rött läder, har avsevärt förbättrat akustiken och skapat nya arbetsytor på ett loft ovanför bakomliggande biutrymmen. Den lilla lokalen fick på detta sätt ett tillskott på sju kvadratmeter och blev Uppsala Auktionskammares filial i Stockholm.

Ett rum i rummet, klätt med rött läder, har förbättrat akustiken och skapat nya arbetsytor på ett loft ovanför bakomliggande biutrymmen.

FAKTARUTA
Uppdrag Inredning
Plats Blasieholmen, Stockholm
Uppdragsgivare Uppsala auktionskammare
Byggår 2006
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Joel Hedgren, Ola Andersson
Fotograf: Christopher-Robin