Två i en, Hornsgatan

Vinden på Hornsgatan har trapphuset mitt i och på var sida om det blev det en spegelvänd vindslägenhet. Vi har ritat bygglov, projekterat, projektsamordnat och specialritat all inredning. Terrasser längs med hela gårdssidan ger vackert ljus och fin volym. Utan beviljat bygglov för höjningen mot gård hade inte projektet varit möjligt.

All inredning är tillverkad av Stockholms inredningssnickeri. Byggde gjorde Borup AB.

Terrasser längs med hela gårdssidan ger vackert ljus och fin volym.

FAKTARUTA
Uppdrag Vindsinredning
Plats Södermalm, Stockholm
Beställare Borup AB
Byggår 2017
Ansvarig Svante Bengtsson
Projektgrupp Sanna Fogelvik
Fotograf: Tove Falk Olsson