Tio stadsradhus, Hudiksvall

Två nya radhuslängor har passats in mellan Tingshusparken och det gamla fängelset - en svart och en grå, med skyddade gårdar emellan. Den grå, södra längan har entrégårdar mot gatan och solterrasser en trappa upp med fri utblick mot parken. Den norra längan nås från en ny gränd mot fängelsemuren. Vi gjorde skissen åt HSB. Bygglov och projektering har utförts av lokala arkitekter.

Fasadernas träpaneler knyter an till de närliggande trähusen i skala, materialitet och kulör.

Faktaruta
Uppdrag: Skiss, radhus
Plats: Centrala Hudiksvall
Uppdragsgivare: HSB Gävleborg
År: 2011
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Stefan Björnson
Fotograf: Per Kraft