Tegelslagaren

En av Södermalms märkesbyggnader har genomgått en varsam gårdsrenovering. Tegelslagaren 12 kvarteret där Café String en gång låg är ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus på östra Södermalm i Stockholm och uppfördes 1936–1937. Byggnaden var arkitektfirman Backström & Reinius första byggnad och har en särpräglad fasad i rött tegel med burspråk och fasaddetaljer i teak.

Efter år av minimalt underhåll behövdes en omfattande renovering genomföras. Det underliggande garaget renoverades och gården, med spegeldamm och fontän, restaurerades samt kompletterades med nytt skärmtak för cyklar. I angränsande fastighet, Tegelslagaren 2 sammankopplad med Tegelslagaren 12, renoverades källare, gårdsbjälklag, gårdsfasad samt ny gårdsbyggnad uppfördes.

Det underliggande garaget renoverades och gården, med spegeldamm och fontän, restaurerades samt kompletterades med nytt skärmtak för cyklar.

Fakta
Uppdrag: Renovering, tillbyggnad, landskap
Plats: Södermalm, Stockholm
Uppdragsgivare: Privat
År: 2019
Ansvarig: Stefan Björnson
Projektgrupp: Märta Kalmaru, Elena Favaro, Marina Sandberg Papadaki, Rasmus Westman