Täby Golfklubb

Täby golfklubb ligger mycket vackert vid kanten av Vallentunasjön. Klubbhuset är inrymt i Skålhamra gård, en herrgårdsbyggnad från 1800-talet, placerad på en höjd med utsikt över banan och sjön. Hela anläggningen är dock i stort behov av upprustning. För att för att få till en modernt, fungerande klubbhus med sociala ytor och attraktiv restaurang behövs en ny utformning och större ytor.

Vi har i nära samarbete med klubben tagit fram ett förslag för ombyggnad och utbyggnad av klubbhuset där nya effektiva ytor tillskapas för restaurangen, större sociala ytor skapas och det görs plats för fler matgäster. Utblicken över banan och landskapet förbättras. Allt med målet att klubbhuset skall blir en väl fungerande och levande social plats som är hjärtat i klubbens verksamhet under lång tid framöver.

klubbhuset skall blir en väl fungerande och levande social plats som är hjärtat i klubbens verksamhet under lång tid framöver.

Faktaruta
Uppdrag: Tillbyggnad klubbhus
Plats: Täby golfklubb
Ansvarig: Joel Hedgren
Projektgrupp: Martina Garreta Cano, Stefan Björnson
År: 2022