Studentbostäder i Sollentuna

En utmanande tomt i en brant skogsbacke gav upphov till en ny typ av kvarter. Varje kvarter består av tre hus som tillsammans bildar en liten gård. De tre husen möter landskapet på helt olika sätt; ett ligger längs gatan med lokaler i bottenvåningen, ett går på tvärs mot sluttningen och det tredje står upphöjt på pelare och låter tallbacken fortsätta under sig och in på gården.

De smala husen nås via soliga balkonger och har mycket goda ljusförhållanden. På ett av husens tak är det dessutom en gemensam sol- och utsiktsterrass. Lägenhetsplanerna är små men effektiva.

Uppdraget var en markanvisningstävling och gjordes för K Bostad.

Ett hus med lokaler längs gatan, ett på tvärs mot sluttningen och ett tredje upphöjt på pelare som låter tallbacken fortsätta in på gården.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad flerbostadshus
Plats Väsjön, Sollentuna
Uppdragsgivare K Bostad
År 2016
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Stefan Björnson, Tolla Stuart Dahlgren, Tove Forsblom, Hanna Michelson