Södra Skanstull

Södermalm utvecklas och växer ihop med den nya Söderstaden på andra sidan Årstaviken. Vi har undersökt vilka möjligheter det här ger för Åhlénskvarteret vid Skanstull och presenterar ett förslag där kvarteret förlängs söderut och fylls med handel, bostäder och arbetsplatser.

Det strategiska läget precis i korsningen Ringvägen/Götgatan utnyttjas så att kvarteret bildar en passage ned till de nya kvarteren vid vattnet. Passagen gestaltas som en varierad sekvens av gårdar och gränder med butiker och serveringar som mynnar i Södra Skanstulls nya huvudgata, Diagonalen.

Den föreslagna bebyggelsen skärmar av bullret mot trafiken på broarna som omger kvarteret och innehållet organiseras i nivåer med parkering längst ner, handel och restauranger i bottenvåningarna, därovan kontor och så bostäder högst upp med solljus och utsikt. I det sydöstra hörnet placeras ett höghus som bildar en port från söder tillsammans med Folksamhuset och blir ett storslaget blickfång i Götgatans fond.

Kvarterets befintliga byggnader kompletteras eller ersätts av nya, mer ändamålsenliga. Byggnaderna ges olika uttryck för att tydliggöra att det handlar om olika historiska lager. De tre nedersta planen är tänkta som ett varuhus med entré direkt från t-banan, en stor matmarknad och ett centralt atrium med rulltrappor på klassiskt varuhusmanér.

Beställare är Skandia fastigheter och projektet är utvecklat i dialog med Stockholms stad, vars arbete med Södra Skanstull tilldelades Sveriges arkitekters planpris 2017.

I det sydöstra hörnet placeras ett höghus som bildar en port från söder tillsammans med Folksamhuset och blir ett storslaget blickfång i Götgatans fond.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsutredning
Plats Södermalm, Stockholm
Uppdragsgivare Skandia Fastigheter
År 2013
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Stefan Björnson, Jonas Torsvall, Ylva Fagraeus Lundström, Bodi Karlman