Södra huset, Frescati

Går det att ändra innehåll i en stram, modernistisk ikonbyggnad - från korridorer och cellkontor till samtida, aktivitetsbaserad arbetsmiljö – och ändå behålla känsla och karaktär? Detta är ett pilotprojekt där ett våningsplan i Södra Huset på Stockholms universitet har totalrenoverats som en fullskalemodell för framtida ombyggnader.

Södra huset, SU:s huvudbyggnad i Frescati, ritades i skarven mellan 1960- och 70-tal av David Helldén och är utfört i en kompromisslös modernistisk stil. Konstnären Olle Baertling var inblandad och i de allmänna utrymmena finns flera av hans verk, vissa gjorda specifikt för byggnaden.

Att anpassa denna ganska strikt rationella byggnad till samtidens krav krävde en helt ny planlösning och vi har strävat efter att lyfta fram konstruktionen av prefabricerade pelare och tak i betong som skulpturala element samt att återskapa originaldetaljer som korridorernas grafiska golvmönster, foderlösa dörrkarmar och fönsterbrädor i formpressad plywood. Interiören följer Helldéns intentioner om en i huvudsak vit rymd med ett spel mellan blanka och matta ytor och enstaka starka kulöraccenter.

Vi var arkitekt åt fastighetsägaren Akademiska Hus. För lös inredning gjordes av Indicum för hyresgästen Stockholms universitet. Projektet invigdes i november 2017 av universitetets rektor.

Vi har återskapat originaldetaljer som korridorernas grafiska golvmönster, foderlösa dörrkarmar och fönsterbrädor i formpressad plywood.

FAKTARUTA
Uppdrag Hyresgästanpassning
Plats Frescati campus, Stockholm
Beställare Akademiska Hus
Byggår 2017
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Jonas Torsvall, Martina Garreta Cano
Fotograf: Jonas Torsvall