Renovering i Roslagen

På en gård i Roslagen har en gammal ekonomibyggnad renoverats och byggts om. Exteriören har ett falurött monokromt uttryck - med fina ribbverk som solskydd. Intrycket är enkelt men hantverksnivån på utförandet är högt.

Vi har haft ansvar för projekteringsledning och arbetat i nära samarbete med byggare och konsulter. Projektet är gjort tillsammans med Box arkitekter. Ansvarig för trädgården är Marika Delin.

Vi har haft ansvar för projekteringsledning och arbetat i nära samarbete med byggare och konsulter. Projektet är gjort tillsammans med Box arkitekter. Ansvarig för den prunkande trädgården är Marika Delin.

FAKTARUTA
Uppdrag: Restaurering av ekonomibyggnad
Plats: Roslagen
Uppdragsgivare: Privat
År: Byggår 2017
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Stefan Björnson, Cajsa Ehlin, Jonas Torsvall, Märta Kalmaru, Marina Sandberg Papadaki, Tove Forsblom
Fotograf: Mikael Olsson