Privatbostad i danderyd

I en magnifik eklund sluttandes mot vattnet är två kontrasterande byggnader uppförda väl inkilade i naturen. Den ena i traditionsenlig, lokal stil med sitt kalkputs, sadeltak, burspråk, ekfönster och stendetaljer. Den andra en enkel, rektangulär volym klädd i rå, gotländsk kalksten.

Vi har haft ansvar för projekteringsledning och arbetat i nära samarbete med byggare och konsulter. Projektet är gjort tillsammans med Box arkitekter. Ansvarig för den prunkande trädgården är Marika Delin.

Imponerade, tycker vi!

Vi har haft ansvar för projekteringsledning och arbetat i nära samarbete med byggare och konsulter. Projektet är gjort tillsammans med Box arkitekter. Ansvarig för den prunkande trädgården är Marika Delin.

FAKTARUTA
Uppdrag: Nybyggnad av enfamiljshus
Plats: Danderyd
Uppdragsgivare: Privat
År: Byggår 2016
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Jonas Torsvall, Märta Kalmaru, Sanna Fogelvik, Hanna Michelson, Hanna Lafveskans Edström
Fotograf: Mikael Olsson