Parhus, Kummennästerrassen

Tre parhus - ett grönt, ett grått och ett brunt - har passats in i terrängen och bildar en gemensam bostadsrättsförening. Området är ett f.d. fritidshusområde i Kummelnäs, Nacka som omvandlas till permanentbostäder, främst friliggande villor. Husen anpassar sig till sin omgivning genom att kulörerna är valda för att samspela med naturen runt omkring och att husens entréer är placerade ihop under en gemensam pergola för att påminna om villor. På tomten låg tidigare ett hus med pool och som ett minne av det har föreningen fått en gemensam utomhuspool på samma plats.

Husen är smala och får generöst med ljus från tre håll. Placeringen i suterräng utnyttjar detaljplanens potential. Varje bostad har uteplats på både fram- och baksidan. Parhusens bottenvåningar går lätt att avskilja som egen bostad för uthyrning eller generationsboende. Till varje hus finns ett attefallshus så att föreningen består av totalt nio bostäder.

Uthyrningsmöjligheten gör att föreningen totalt kan få upp till 15 bostäder.

faktaruta
uppdrag: nybyggnad 3st parhus
plats: Kummelnäs, Nacka
uppdragsgivare: Trygghem
Byggår: 2021
Ansvarig: Leif Brodersen & Jonas Torsvall
Projektgrupp: Martina Garreta Cano
Fotograf: Mikael Olsson