Lundhags, Järpen

När Lundhags gamla skofabrik i Järpen brann ned till grunden 1998 skapades förutsättningar för att bygga upp en betydligt mer ändamålsenlig anläggning som också blev en del i marknadsföringen för det expanderande svenska friluftsmärket. Förutom fabriken innehåller byggnaden butiksytor, kontor, lager och personalutrymmen med motion, bastu och restaurang.

Huvudkonceptet är att utnyttja det fina skyltläget mellan järnvägen och den trafikerade E14 för att få förbipasserande Åreresenärer att stanna till i butiken. Byggnaden sträcktes ut längs vägen, butiksytan ökades jämfört med lokalprogrammet och försågs med stora skyltfönster mot vägen samt en brandtrappa förklädd till skyltpelare i perforerad plåt.

Materialen speglar företagets profil med naturmaterial som fjällpanel målad i svart slamfärg och vit linoljefärg samt golv i träkubb och jämtlandskalksten. Den invändiga färgsättningen tar sin inspiration från fjällvärden och belönades år 2000 som ’Bästa färgmiljö’ av Målaremästarna.

Byggnaden är rationellt organiserad i två L-formade volymer – en svart och en vit – med ett glasat utrymme emellan som sträcker sig i byggnadens fulla höjd. Den glasade hallen som innehåller huvudentrén organiserar upp byggnadens funktioner på ett tydligt och enkelt sätt och spelar också en viktig roll i dess tekniska system. Huset är nämligen naturligt ventilerat och slitsen fungerar som en stor frånluftskanal med öppningar högst upp på läsidan. Även de karaktäristiska frånluftshuvarna på taket är en del av klimatanläggningen.

Tidningen Ny teknik utsåg Lundhags skofabrik till ’Årets industribyggnad’ år 2000.

Projektet genomfördes i samarbete med Pentagon Arkitekter i Järpen och publicerades i tidskriften Arkitektur nr. 8/2000.

LUNDHAGS

”Med Lundhags nybyggnad har industribyggandet flyttat fram sina positioner.” ur Arkitektur 8/2000

Faktaruta
Uppdrag: Nybyggnad av fabrik, butik & kontor
Plats: Järpen
Uppdragsgivare: Lundhags
Byggår: 1999
Ansvarig: Leif Brodersen & Håkan Nilsson
Fotograf: Tobias Sjödin & Lundhags