Lovö Vattenverk

Lovö vattenverk är en funktionalistisk pärla som ritades av Paul Hedqvist och invigdes 1933. Tillsammans med Norsborgs vattenverk har det försett Stockholms invånare med rent dricksvatten sedan dess. 2BK har fått uppdraget att rita nya arbetsplatser, verkstad och personalutrymmen. Vi är stolta över att vara med och utveckla denna anläggning som både är ett arkitektoniskt viktigt verk och fyller en nödvändig samhällsfunktion för att den ska klara framtida krav och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Vi har genomfört workshops med medarbetarna och tagit fram skisser på ombyggnad av personalytorna samt gestaltningskoncept för de ombyggda lokalerna. Projektet strävar efter att lyfta fram byggnadens befintliga kvaliteter och att organisera arbetsplatsen på ett så optimalt sätt som möjligt.
Hela anläggningen är klassad som skyddsobjekt.

"Vattenverket på Lovön utgör en av funktionalismens märkesbyggnader. Högteknologi exponerad i Mälaridyllen." ur boken Paul Hedqvist, arkitekt och stockholmsgestaltare

Fakta
Uppdrag: Ombyggnad
Plats: Lovön, Ekerö
Uppdragsgivare: SVOA - Stockholm Vatten och Avfall
År: 2020-
Ansvarig: Jonas Torsvall
Projektgrupp: Robert Gorsetman, Rasmus Westman, Marina Sandberg Papadaki