Läkarhuset, Odenplan

I samband med utvecklingen av Odenplan bjöds vi in till ett parallellt uppdrag för att utveckla Läkarhuset och dess grannkvarter. Vårt förslag byggde på tre huvudpunkter:

1. Nytt höghus i Drottninggatans fond. Gyldéngatan är en bortglömd gatstump men faktum är att den ligger rakt i Drottninggatans förlängning. Ett nytt höghus får entré härifrån och tillräcklig höjd för att synas ovan Observatorielunden.

2. Lågdelen höjs till samma takfotshöjd som kvarteren runt omkring och fasaden flyttas ut i gatuliv. Detta ger mer lokalyta och tydligare gaturum.

3. Kvarteret ges ny kostym. Samtliga fasader kläs med en ny, skimrande hinna i färgat glas som fungerar som solavskärmning, balanserar innetemperaturen och också markerar den nya utvecklingen.

Ett nytt höghus får entré från Gyldéngatan och tillräcklig höjd för att synas ovan Observatorielunden rakt i Drottninggatans fond.

FAKTARUTA
Uppdrag Tillbyggnad kontorshus (Parallellt uppdrag)
Plats Odenplan, Stockholm
Uppdragsgivare Folksam & Diligentia
År 2007
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Joel Hedgren