K2 - Höghus i tegel, Sundbyberg

Ett nytt kvarter med en livfull silhuett blir ett karaktärsfullt nytt landmärke i Sundbybergs stadskärna. Projektet är en del i vårt arbete med utvecklingen av Fabriksparken i Sundbyberg för Skandia fastigheter.

Kvarteret är utformat som fem punkthus i mellan fyra och fjorton våningar ovanpå en sockel med bil- och cykelparkering i mitten och lokaler mot gatorna. Gestaltningen hämtar inspiration från områdets kulturhistoria och de omkringliggande gamla fabriksbyggnaderna med tegelfasader och stora fönster. På taken finns terrasser med olika funktioner för de boende så som odlingar och utegym.

Projektet är gjort tillsammans med landskapsarkitekt Per Axelsson på Tema.

Kvarteret är utformat som fem punkthus i mellan fyra och fjorton våningar ovanpå en sockel med bil- och cykelparkering i mitten och lokaler mot gatorna.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad bostadshus
Plats Centrala Sundbyberg
Uppdragsgivare Skandia Fastigheter
År 2015-pågående
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Robert Gorsetman, Marina Sandberg Papadaki, Elena Favaro, Bodi Karlman, Hanna Michelson, Tove Forsblom