Inre hamnen, Sundsvall

Detta är första etappen i vår plan för en ny attraktiv stadsdel som utvidgar Sundsvalls stadskärna mot havet. Här har vi varit med i hela processen från vision, via detaljplanearbete och projektering till nyckelfärdigt hus.

Tio år efter att vi gjorde planvisionen kunde äntligen de första boende flytta in 2016. Här kan de njuta av ett av stadens bästa lägen, precis invid parken och havet, med generösa lägenheter, solig innergård och kafé i bottenvåningen.

Planen omfattar fem kvarter med blandat innehåll; bostäder, vårdboende, kontor och hotell. Mot vattnet lämnas plats för ett torg. Gatustrukturen och skalan är en förlängning av stenstaden men mot insidan är måtten mindre och gatorna riktigt smala.

Projektet blandar lägenheter och stadsradhus i samma kvarter. Byggnaderna hämtar inspiration från stenstaden med typiska element som små kvarter, varierat taklandskap, markerad sockelvåning, butiksentréer på hörnen och starka fasadkulörer.

Planlösningarna är öppna och generösa med ljusa entréer och genomgående allrum med kök, ofta med balkonger på bägge sidor. Projektet har miljömärkningen Svanen.

Tio år efter att vi gjorde planvisionen kunde de första boende flytta in 2016. Vi har varit med i hela processen fram till nyckelfärdigt hus.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad bostadshus
Plats Inre hamnen, Sundsvall
Uppdragsgivare Skanska
År Plan 2013, Byggår 2016
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Bodi Karlman, Stefan Björnson, Marina Sandberg Papadaki
Fotograf Tove Falk Olsson