grön skyskrapa, Stockholm

Förslag till eko-skrapa och entré till Citybanan vid Vasagatan i Stockholm med både hotell, kontor och bostäder samt sju trädgårdar med spektakulära utblickar över staden.

När det stod klart att Citybanans entré gjorde att delar av Hotell Continental skulle behöva rivas lanserade vi år 2007 en idé om att fastighetsägaren Folksam skulle kompenseras med utökad byggrätt på en hög och slank byggnad som tydligt signalerade stadens nya knytpunkt. Förslaget ledde till att vi 2009 blev inbjudna till ett parallellt uppdrag om höghus på platsen och en animerad debatt följde.

Vårt förslag byggde på ett flertal innovativa koncept kring klimat- och energivänligt byggande och togs fram i samarbete med landskapsarkitekt Johan Paju och de brittiska ingenjörsföretagen Hoare lea och AKT, genom Hanif Kara.

Folksam sålde fastigheten 2008 till Jernhusen som valde att gå vidare med andra arkitekter i en process som slutade med att hotellbyggnaden revs i sin helhet och med ett betydligt lägre och bredare alternativ för nybyggnaden.

”En stor del av jobbet var att få stan att gå med på ett höghus där.” Per Kraft

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad höghus (Parallellt uppdrag)
Plats Stockholm City
Uppdragsgivare Folksam
År Skiss 2007, Parallellt uppdrag 2008
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Joel Hedgren, Stefan Björnson