Gävles första skyskrapa

Det har på senare år varit lite av en tävling om att uppföra Norrlands första skyskrapa. Här är vårt förslag på en tomt i centrala Gävle: Ett 100 meter högt torn med generösa glaspartier och både restaurang och spa i toppen.

Projektet, som genomförts för F2 Fastighet, började egentligen som en påbyggnad av gamla Folkets hus. Till slut landade vi att istället restaurera den befintliga byggnaden som får behålla sitt utseende och istället bygga ett högt hus med relativt litet fotavtryck bredvid. Alla nya lägenheter erbjuder kontakt med de många olika aktiviteterna i Folkets Hus – bio, teater, dans, fortbildning, studiecirklar, föreningsverksamhet mm.

Förutom höghuset består projektet även av ett torg och en låg radhusbebyggelse som, till skillnad från höghusets skarpa kontrast, knyter an till skala och utformning i den intilliggande stadsdelen Gamla Gävle.

Projektet utvecklades i dialog med Gävle kommun, men efter en omfattande allmän debatt valde de att inte gå vidare med projektet.

Till slut landade vi att istället restaurera den befintliga byggnaden som får behålla sitt utseende och istället bygga ett högt hus med relativt litet fotavtryck bredvid.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad bostadshus (Skiss)
Plats Gävle
Uppdragsgivare F2 Fastighet
År 2014-15
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Hanna Michelson