Flerbostadshus, Umeå

Vi har ritat ett av kvarteren i den nya stadsdelen Sandåkern. Projektet innehåller 87st lägenheter som alla har anpassats individuellt för att få ut mesta möjliga av sitt specifika läge.

Kvarterets utsida består av en mur av rött och brunt tegel, medan insidan är klädd med cementfiberskivor i olika kulörer. En genomgående horisontal gräns mellan mörkt och ljust i fasaderna visar den höjd som havet hade kring år 0 och på så sätt tydliggörs det faktum att Västerbotten är den plats på jorden där landhöjningen är som störst.

Vi har utformat byggnaderna med utgångspunkt i kommunens detaljplan, från första programskiss till bygghandlings- och detaljprojektering.

En genomgående horisontal gräns mellan mörkt och ljust i fasaderna visar den höjd som havet hade kring år 0 och på så sätt tydliggörs det faktum att Västerbotten är den plats på jorden där landhöjningen är som störst.

FAKTARUTA
Uppdrag Nybyggnad bostadshus
Plats Umeå
Uppdragsgivare Rekab
År Byggår 2011 - 2013
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Stefan Björnsson, Märta Kalmaru, Herman Arfwedsson
Fotograf Tove Falk Olsson